Kokybės užtikrinimas

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Su mumis dirba skirtingų specializacijų kalbų specialistai. Visi jie – aukštojo universitetinio išsilavinimo vertimo studijų bakalaurai ir magistrai. Daugelį bendrovėje dirbančių vertėjų galime vadinti geriausiais vertėjais mūsų šalyje, pagrindiniai vertėjai yra išlaikę Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato (angl. DG SCIC) egzaminus, o „Metropolio vertimų” įkūrėjai – pirmieji vertėjai Lietuvoje, tapę Tarptautinės konferencijų vertėjų asociacijos (pranc. AIIC) nariais. AIIC – tai vienintelė pasaulinė vertėjų organizacija, vienijanti aukščiausio lygio konferencijų vertėjus. Joje standartizuojami aukšti vertimo paslaugų kriterijai ir puoselėjama vertėjų profesinė etika tuo pat metu siekiant palankiausių sąlygų užsakovams ir vertėjams.

Norėdami užtikrinti, kad Jūsų tekstai būtų išversti į kitą kalbą stilingai ir kiek įmanoma tiksliau, taikome savo specialią kokybės valdymo programą. Pagal šią programą mes tikriname savo vertėjų žinias ir gebėjimus, kalbos ir techniniai specialistai redaguoja atliktus vertimus, palaikomas nuolatinis ryšys su atsakingais užsakovo asmenimis, sudaromi terminų bankai ir žodynai.
Gavę itin didelės apimties užsakymą, ypač kai jį reikia atlikti labai greitai, vykdome komandinį darbą.

Be to, esame parengę vertimų kokybės standartą, kurio privalo laikytis visi įmonės darbuotojai ir vertėjai, bei įdiegę vertėjų klasifikavimo ir projektų vadovų, atsakingų už tam tikrų sričių vertimus, sistemas. Visa tai padeda kontroliuoti ir užtikrinti itin aukštą mūsų profesionalių paslaugų kokybę.

„Metropolio vertimų” kokybės valdymo programa priderinta prie užsakymų administravimo sistemos – jas abi sukūrėme atsižvelgę į tarptautinio vertimo paslaugų standarto ISO 17100:2015 rekomendacijas, mūsų regiono rinkos situaciją bei jos poreikius, taip pat vadovaudamiesi ilgamete gera vertimo paslaugų praktika.

UAB „Metropolio vertimai” teikia profesionalias aukščiausios kokybės lingvistines paslaugas: sinchroninio ir nuosekliojo vertimo žodžiu, vertimo iš ir į daugiau kaip 80 kalbų raštu, tekstų stilistinio, techninio, kūrybinio redagavimo, lokalizacijos, maketavimo, tekstų kūrimo, leidybos, konferencijų įrangos nuomos ir renginių organizavimo. Daugiau apie paslaugas skaitykite čia.