Administravimas

Vertimai administruojami pagal specialią mūsų bendrovės sukurtą sistemą, kurią glaustai aprašėme šiame skyrelyje. Ji sukurta atsižvelgus į tarptautinio vertimo paslaugų standarto ISO 17100:2015 rekomendacijas, mūsų regiono rinkos situaciją ir jos poreikius, taip pat vadovaujantis ilgamete gera vertimo paslaugų praktika.

Projektų vadovai priima ir užregistruoja užsakymus specialioje elektroninėje formoje, kurią projekto eigoje pildo – taip bet kuriuo metu galima susekti projekto būseną, sužinoti, kuriame etape projektas vykdomas. Visų užsakymų registracijos formų duomenys pasiekiami ir per bendrą vartotojų sąsają su vertėjų duomenų baze, kur sužinomas vertėjų užimtumas. Pagal šiuos duomenis, priklausomai nuo teksto srities ir paskirties, projektų vadovas parenka tinkamiausią vertėją (-us), susisiekia su jais, išsiunčia jiems pradinį tekstą su turimais nurodymais ar papildoma medžiaga.

Versdamas vertėjas nuolat konsultuojasi su tos srities specialistais, stilistais ir užsakovais. Pabaigtas darbas perduodamas verčiamos kalbos redaktoriui. Prireikus vertimą peržiūri techninis redaktorius (t. y. tos srities specialistas). Tada vertimas grąžinamas į vertimų biurą, iš kur, po galutinės projekto vadovo peržiūros, siunčiamas užsakovui. Vėliau prašome užsakovą pateikti savo atsiliepimus, kuriuos perduodame ir vertėjui.
Tokia administravimo sistema padeda greitai ir patogiai komunikuoti su Jumis, vertėjais, redaktoriais ir patikimai kontroliuoti paslaugų kokybę.

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus vertėjui, paankstinus vertimo galutinį terminą, sklandus valdymas įmonėje užtikrinamas specialiais administravimo principais:
1. Vertėjams skiriamas trumpesnis galutinis darbo atlikimo terminas, taip paliekant laiko atsargai.
2. Biure dirbančių etatinių vertėjų krūvis paskirstomas taip, kad prireikus jie galėtų skirti laiko ir ypatingos skubos (nenumatytų atvejų) vertimams.
3. Įmonė turi atsarginių profesionalių vertėjų, kuriuos prireikus visada galima papildomai samdyti konkretiems projektams. Tokia praktika taikoma tik iš anksto pranešus apie tai užsakovui ir gavus jo sutikimą.
4. Komandiniu projektų valdymu.

UAB „Metropolio vertimai” teikia profesionalias aukščiausios kokybės lingvistines paslaugas: sinchroninio ir nuosekliojo vertimo žodžiu, vertimo iš ir į daugiau kaip 80 kalbų raštu, tekstų stilistinio, techninio, kūrybinio redagavimo, lokalizacijos, maketavimo, tekstų kūrimo, leidybos, konferencijų įrangos nuomos ir renginių organizavimo. Daugiau apie paslaugas skaitykite čia.