Vertimas

Skirtingomis kalbomis kalbančiose bendruomenėse vertimas yra svarbiausias būdas keistis bet kokia informacija. Vertimas visada fundamentaliai veikė mūsų gyvenimus, nors dažnai mes to ir nepastebime – ne kas kitas nulėmė daugelio mums giminingų kalbų vystymąsi ir raidą, tarpkultūriniais mainais pernešant naujoves ir tas literatūrines formas, kuriomis šios naujos idėjos buvo išreiškiamos, pavyzdžiui: Homero poeziją iš Antikinės Graikijos arba iš hebrajų ir graikų kalbų išverstą Bibliją. Kanados vertimo istorikas Luisas Keli teigė, kad „didieji Vakarų Europos civilizacijos nuopelnai priklauso vertėjams”. Vertimo svarba iki šiol neblėsta dėl visuotinės reikmės suvienyti milijardus užjūrio kalbėtojų ir rašytojų bendriems žmonijos tikslams ir idėjoms.

Pagrindinės vertimo rūšys yra dvi: vertimas žodžiu ir raštu. Vertimas žodžiu atsirado anksčiau, greičiausiai dėl poreikio susikalbėti karo ar diplomatinėse derybose. Tačiau svarbesniu laikomas vertimas raštu dėl jo išliekamumo ir svarbaus vaidmens skleidžiant kultūrą bei technologijas.
Beveik pusė pasaulyje spausdinamų knygų, dokumentų yra vertimai. Į daugiausiai kalbų – daugiau kaip 2 000 – yra išversta Biblija, o dažniausiai verčiamas dokumentas yra Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.
Bet koks vertimas yra kūrybinis darbas, kuriam reikia plačios erudicijos. Atsakingai versdami, vertėjai turi maksimaliai sutelkti dėmesį ir visas savo intelektines galias.
Verčiant tiek žodžiu, tiek raštu, būtina puikiai mokėti bent dvi kalbas ir gebėti tiksliai perteikti informaciją vertimo kalba. Pažodinis vertimas beveik visada netikslus ir nepriimtinas, išskyrus tuomet, kai to specialiai reikalaujama, pvz., teismuose. Geriausi vertimai tiksliai atspindi verčiamos kalbos mintis, o skaitytojai ar klausytojai net nepastebi, kad tai vertimas. Geriausiai visada verčiama į gimtąją kalbą, bet ne atvirkščiai.

Labai svarbu naudotis kvalifikuotų vertėjų paslaugomis – antraip teks nusivilti netaisyklinga, sunkiai skaitoma vertimo kalba, o neretai ir žlugusiu susitikimu su užsienio kolegomis arba klaidinančia informacija. Paprastą kelių kalbų mokėjimą nuo gebėjimo gerai versti skiria labai ilgas kelias. Todėl visada ieškokite kvalifikuotų vertimo paslaugų.

„Metropolio vertimai” visada suras Jums tinkamus profesionalus ir užtikrins sklandžias, kokybiškas vertimo paslaugas Jūsų verslui ar asmeniniams poreikiams.

Kodėl „Metropolio vertimai” kokybiški

UAB „Metropolio vertimai” parengta ir įdiegta prie bendrovės organizacinės struktūros priderinta vertimo paslaugų kokybės valdymo sistema, kuri orientuota į paslaugų procesą ir apima:

profesionalią darbuotojų atranką. Žr. plačiau.
vertimo paslaugų administravimą. Žr. plačiau.
• projektų valdymą;
• saugias dokumentų tvarkymo procedūras;
• pažangiausias informacines technologijas ir naujoves.

„Metropolio vertimai” sukūrė didelę vidaus informacinę duomenų bazę, kurioje sistemingai kaupiami ir atnaujinami ne tik vertėjų duomenys, bet ir visų sričių vertimo terminai, pritaikomi kartu ir pažangiose vertimo atminčių programose; ši vertimo duomenų bazė yra neįkainojamas turtas ir pagalba vertėjams.
Įmonėje taip pat taikoma pažangi vertimo kokybės indeksavimo metodika, kuri leidžia išmatuojamai, kiekybiškai įvertinti vertėjų darbą ir standartizuoti vertimo kokybę. Tuo tikslu naudojama specialiai įmonės reikmėms sukurta ir adaptuota programinė įranga, kuri statistiškai įvertina vertimo klaidų tipų ir jų dydžio arba svarbos santykį ir apskaičiuoja vertimo kokybės įvertį – indeksą, kuris ir yra vertimo kokybės indikatorius. Šis kokybės kontrolės būdas labai pravartus kanceliarinės (dokumentų) ir mokslinės kalbos tekstams.

Mūsų bendrovėje naudojama ir naujausių technologijų vertimo atminčių programinė įranga („Trados” ir kt.), kuri pusiau automatiškai padeda greitai ir patikimai surasti tikslius bet kurios srities terminus ir taip užtikrina sąvokų vartojimo nuoseklumą, taupo Jūsų ir mūsų laiką. Atkreipiame dėmesį, kad tai nėra automatinis vertimas.

Visi vertimai raštu 3-4 kartus pakopiškai tikrinami vertėjų, vertimo koordinatorių, kalbos stilistų ir, jei reikia, techninių redaktorių.

Daugiau apie vertimo kokybės užtikrinimą skaitykite čia.

UAB „Metropolio vertimai” teikia profesionalias aukščiausios kokybės lingvistines paslaugas: sinchroninio ir nuosekliojo vertimo žodžiu, vertimo iš ir į daugiau kaip 80 kalbų raštu, tekstų stilistinio, techninio, kūrybinio redagavimo, lokalizacijos, maketavimo, tekstų kūrimo, leidybos, konferencijų įrangos nuomos ir renginių organizavimo. Daugiau apie paslaugas skaitykite čia.