Privatumo politika

UAB „METROPOLIO VERTIMAI“ PRIVATUMO POLITIKA

2018 m. gegužės 25 d.

Vilnius

Duomenų valdytojas – UAB „Metropolio vertimai“, kodas 254675811, registracijos adresas Ulonų g. 5, Vilnius (toliau – „Bendrovė“).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi Bendrovei priklausančioje interneto svetainėse (www.metropolis.lt) arba socialinėse paskyrose.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė renka, kaupia ir tvarko kai kuriuos asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi atsakingai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami ir tik šią užduotį atlikti turinčių darbuotojų.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai naudojasi Bendrovės paslaugomis. Bendrovė asmens duomenis laiko tol, kol Duomenų subjektas naudojasi paslaugomis ir / arba galioja sudaryta sutartis. Taip pat Bendrovė laiko duomenis 5 metus nuo aktyvios komunikacijos su Duomenų subjektu dienos. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose.

Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti kokybišką bei sklandų paslaugų teikimą, o surinkti duomenys naudojami tik su paslaugų ir pasiūlymų teikimu susijusiais tikslais.

Norėdami sužinoti daugiau apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, galite kreiptis į Bendrovę aprašyta tvarka.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei savo duomenis, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu metropolis@metropolis.lt.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė neplatina, neparduoda Duomenų subjekto asmeninės informacijos ir nesidalija ja su trečiosiomis šalimis.

Duomenų saugumas

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukų politika

Šią slapukų (angl. „cookies“) politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai naršote Bendrovės interneto svetainėje.

Bendrovė nerenka ir nesaugo www.metropolis.lt vartotojų asmens duomenų. Informuojame, kad slapukai mums nesuteikia jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.

www.metropolis.lt slapukai naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą bei atliekant statistinius tyrimus.

Jūsų patogumui ir informacijai Bendrovės interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per Bendrovės interneto svetainę ar socialinius tinklus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą.

 

Kitos nuostatos

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.