Kokybės politika

UAB „Metropolio vertimai“ teikia vertimo ir kitas lingvistines bei susijusias paslaugas. Kruopštus ir atsakingas darbas yra ypatingai svarbus, o atsakomybė – didžiulė. Įmonė, siekdama, kad paslaugų kokybė atitiktų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus bei visada tenkintų klientų ir partnerių lūkesčius, vykdydama savo veiklą vadovaujasi šiais principais ir vertybėmis:

–         Aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę laiko pagrindiniu įmonės tikslu ir siekiamybe;

–         Orientuojasi į klientus – stengiasi suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti reikalavimus ir viršyti lūkesčius;

–         Atsiradusius papildomus laiko, darbuotojų, technologinius, materialius ir nematerialius išteklius pirmiausiai nukreipia kokybės gerinimo tikslams pasiekti;

–         Kelia aukščiausius profesinius reikalavimus darbuotojams, laisvai samdomiems specialistams ir įmonės partneriams, kuriantiems, tikrinantiems, koreguojantiems parduodamas paslaugas ar kitaip įtakojančius jų kokybę;

–         Laikosi nuostatos, kad klientai turi žinoti ir būti informuoti apie įmonės pastangas ir priemones teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas bei laikytis standartų reikalavimų.

 

Įmonės vadovybė įsipareigoja:

–         Užtikrinti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus, funkcionavimą ir nuolatinį jos rezultatyvumo gerinimą;

–         Laikytis Lietuvos vertimų biurų asociacijos ir kitų organizacijų, kurioms priklauso įmonė, kokybės standartų, etikos kodeksų;

–         Atsižvelgdama į klientų poreikius, pasiūlyti geriausius vertimo ir kitų lingvistinių bei susijusių paslaugų sprendimus;

–         Skirti pakankamai išteklių nuolatiniam paslaugų kokybės ir visos kokybės vadybos sistemos gerinimui, darbuotojų ir samdomų specialistų motyvacijai, kvalifikacijos tobulinimui, naujoms technologijoms;

–         Rūpintis, kad kokybės politika ir tikslai atitiktų įmonės ketinimus, būtų reguliariai peržiūrimi ir koreguojami pagal pasikeitusias aplinkybes;

–         Užtikrinti, kad įmonėje kokybės politika yra žinoma, suprantama ir įgyvendinama.

 

Direktorė                                                  Vaida Mastauskienė

Įmonės ISO sertifikatai >>