Mūsų vertėjai

UAB „Metropolio vertimai” dirba daug darbščių, patyrusių, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių kalbos specialistų. Visada kreipkitės į mus, kad ir kokio dydžio bei skubos būtų Jūsų užsakymas – esame pasirengę su Jumis bendradarbiauti ir Jums padėti. Biure dirbančių etatinių vertėjų krūvis paskirstomas taip, kad prireikus jie galėtų skirti laiko ir labai skubiems (nenumatytais atvejais) vertimams. Ši priemonė svarbi darbų srautų nuoseklumui ir paslaugų kokybei užtikrinti.

„Metropolio vertimuose” dirba daugiau kaip 1 000 etatinių ir laisvai samdomų vertėjų, taip pat 50 gimtosios ir užsienio kalbų redaktorių, įvairių mokslo ir technikos sričių konsultantų. Platus mūsų darbuotojų profesinis akiratis leidžia kokybiškai versti daugelyje sričių: nuo reklamos iki genetikos ar branduolinės fizikos. Sužinokite daugiau, kokiose srityse teikiame vertimo paslaugas.

Dauguma „Metropolio vertimų” vertėjų yra patyrę ir pripažinti kalbos profesionalai. Dalis iš jų yra išlaikę aukštą vertimo kvalifikaciją atitinkančius egzaminus Europos Komisijos Vertimo žodžiu generaliniame direktorate (angl. DG SCIC). Įmonės steigėjai Ramūnas Česonis ir Monika Matulevičiūtė yra pirmieji Lietuvos vertėjai, tapę prestižinės konferencijų vertėjus vienijančios pasaulinės organizacijos AIIC nariais. AIIC (pranc. „Association Internationale des Interprètes de Conférence”) – tai aukščiausio lygio konferencijų vertėjų asociacija; ji atstovauja abipusiams užsakovų ir vertėjų interesams, puoselėja vertėjų profesinę etiką ir itin aukštus vertimo kokybės standartus. Daugiau informacijos apie AIIC surasite čia.

Jei esate gabus kalboms ir turite atitinkamą aukštąjį išsilavinimą, maloniai kviečiame dirbti „Metropolio vertimuose”! Užeikite čia.

Vertėjų raštu kompetencijos yra dalis mūsų įmonės kokybės standarto, kuris parengtas pagal vertimo raštu standarto ISO 17100:2015 rekomendacijas. Vertėjai žodžiu patyrę versti iš ir į gimtąją ir užsienio kalbas daugelyje žmogaus veiklos sričių – pradedant reklama ir baigiant atomine energetika, žino dabartines kalbos normas, supranta tomis kalbomis kalbančiųjų kultūros subtilybes, naudojasi naujausiomis vertimo ir informacijos gavybos technologijomis.

„Metropolio vertimų” vertėjams raštu keliami šie kompetencijų reikalavimai:

• vertimo kompetencija: gebėjimas versti raštu ir parengti profesionalaus vertimo tekstą pagal jo paskirtį ir skaitytojų auditoriją,  laikantis terminijos, gramatikos, leksikos, stiliaus, raštvedybos normų. Ši kompetencija apima gebėjimą analizuoti tekstą pradinio teksto kalba, nustatyti probleminius vertimo aspektus ir perteikti tekstą raštu gimtąja kalba;

• kalbinė ir tekstinė kompetencija kalbose, iš kurios ir į kurią verčiama: gebėjimas suvokti užsienio kalbą, iš kurios verčiama, ir puikus gimtosios kalbos mokėjimas. Tekstinė kompetencija apima rašytinio teksto normų žinojimą ir taikymą kuo įvairesnėse žinijos ir stilių srityse, visų pirma – raštinės kalbos;

• informacijos paieškos ir apdorojimo kompetencija: gebėjimas operatyviai surasti vertimui reikiamą papildomą kalbos ar specializuotų sričių informaciją, mokėjimo naudotis paieškos priemonėmis ir ištekliais įgūdžiai;

• kultūrinė kompetencija: verčiamų kalbų kultūrinių aspektų – vietos, laiko, elgsenos ypatumų, vertybių suvokimo, jų raiškos išmanymas – ir priderinimas verčiant į gimtąją arba į užsienio kalbą;

• techninė kompetencija: gebėjimai ir įgūdžiai profesionaliai pasiruošti ir versti naudojant šiuos techninius išteklius:
– kompiuterinio (teksto) duomenų apdorojimo, elektroninių ir spausdintų dokumentų saugaus ir konfidencialaus naudojimo, jų saugojimo, atsarginių (tarpinių) kopijų darymo, archyvavimo ir sunaikinimo priemones ir įrangą;
– reikiamą ryšių įrangą (aparatinę ir programinę);
– prieigą prie aktualios informacijos šaltinių ir laikmenų.

Vertėjų žodžiu kompetencijos

Vertimo raštu ir žodžiu specifika gerokai skiriasi. Dalis mūsų vertėjų specializuojasi tik vertime raštu, kiti teikia tik vertimo žodžiu paslaugas. Yra ir tokių vertėjų, kurie puikiai verčia ir raštu, ir žodžiu. Vertėjams žodžiu keliama papildomų reikalavimų. Šie specialistai ne tik puikiai moka gimtąją ir užsienio kalbas, bet ir geba akimirksniu jomis išreikšti verčiamą mintį ar terminus sklandžia, raiškia, deramo stiliaus kalba.

Vertėjams žodžiu keliami šie kompetencijų reikalavimai:
• vertimo žodžiu kompetencija: gebėjimas versti žodžiu savo specializacijos srityse į arba (ir) iš gimtosios kalbos tikruoju laiku, laikantis terminijos, gramatikos, leksikos, stiliaus normų. Ši kompetencija apima unikalų kognityvinį gebėjimą sparčiai analizuoti ir kitaip apdoroti girdimąją kalbinę informaciją, nustatyti probleminius vertimo aspektus ir perteikti skaitomą tekstą ar šnekamą kalbą vertimo kalba; verčiant žodžiu reikia itin gerai mokėti kalbą ir turėti daug patirties;

• kalbos raiškumo kompetencija: gebėjimas tinkama tarsena, tartimi ir kalbėsena perteikti verčiamą kalbą;

• komunikavimo kompetencija: vertėjo polinkis į nekonfliktinį, bendradarbiaujamąjį psichologinį kontraktą darbo aplinkoje. Klausytojai girdi ne tik vertimą, bet ir balso intonaciją, jaučia ir stebi vertėjo elgseną, kuri taip pat turi įtakos vertimo suvokimui. Svarbu, kad vertėjas išlaikytų neutralią pusiausvyrą įtempto darbo metu ir neišbalansuotų bendro mikroklimato renginio metu.

Atrenkamiems vertėjams keliama ne tik puikaus vertimo metodikos išmanymo ir profesinės darbo patirties sąlyga, bet kartu reikalaujama, kad vertėjas būtų įgudęs dirbti būtiniausiomis techninėmis priemonėmis, kad būtų mobilus ir komunikabilus, nuolat sektų visuomeninį gyvenimą, išmanytų literatūrą, istoriją, etiketą ir griežtai laikytųsi vertėjo etikos nuostatų.

Kaip atrenkame vertėjus

Tik nedaugelis studijuojančiųjų kalbas tampa vertėjais – vieni dėl gabumų stokos, kiti tiesiog mažiau motyvuoti nuolat dirbti šį daug pastangų reikalaujantį ir įtemptą darbą. Geri vertėjai brangina savo profesiją, jaučia didelį polėkį ir malonumą gilindamiesi į vertimo subtilumus ir beribes kalbų galimybes.

Vertėjų, stilistų ir techninių redaktorių tinkamumas konkrečiam vertimo projektui nustatomas pagal jų kvalifikaciją, ankstesnių darbų rezultatus, patirtį reikiamoje užsakomo vertimo tematikoje, taip pat jų darbo patirtį panašiuose projektuose. Visi šie duomenys yra kaupiami specialioje įmonės darbuotojų elektroninėje duomenų bazėje, kurioje įrašoma ir informacija apie darbuotojų užimtumą nurodant datas bei užimtumo pobūdį. Paieškos sistema šioje duomenų bazėje leidžia sugrupuoti darbuotojus pagal norimus kriterijus ir taip sparčiai surasti laisvus tinkamus Jūsų užsakymui vertėjus ar redaktorius.

Nauji vertėjai atrenkami keliais etapais:
• Pokalbis, kurio metu vertėjui pristatoma UAB „Metropolio vertimai” veikla ir įsidarbinimo galimybės, kokybės reikalavimai, vertėjo etikos taisyklės ir kita. Vertėjas savo ruožtu apibūdina galimas teikti vertimo paslaugas, savo kvalifikaciją ir darbo patirtį.

• Vertėjo anketos pildymas. „Metropolio vertimų” parengtą išsamią vertėjo anketą užpildo visi norintys dirbti šioje įmonėje. Ji apima labai platų vertėjo duomenų spektrą: specializacijos sritis, išsilavinimą, profesinę darbo patirtį, verčiamų kalbų kombinacijas ir t. t.

• Vertėjo anketos vertinimas. Kiekvieną užpildytą anketą kruopščiai įvertina mūsų darbuotojai. Prireikus, potencialių vertėjų prašoma pateikti rekomendacijas. „Metropolio vertimuose” dirba tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys vertėjai. Dauguma iš jų yra baigę atitinkamos kalbos magistrantūros ar aukštesnės pakopos studijas. Vertėjų pasirenkamos specializacijos labai priklauso nuo jų profesinės patirties ir erudicijos.

• Kandidatai, kurių vertėjo anketa atitinka įmonės reikalavimus, gauna bandomąjį vertimą iš tų kalbų, kurias nurodė savo anketoje. Bandomojo vertimo tekstas parenkamas atsižvelgiant į vertėjo nurodytas specializacijas.

• Bandomojo vertimo vertinimas. Profesionalūs vertėjai (bendrovės savininkai) įvertina gautus bandomuosius vertimus, jų kokybę bei profesionalumą ir nusprendžia, ar kandidatas gali teikti aukštos kokybės vertimo paslaugas mūsų bendrovei.

• Jei vertimai atitinka jiems keliamus kompetencijų reikalavimus, vertėjas įtraukiamas į vertėjų duomenų bazę. Šia baze labai patogu naudotis ir lengva prireikus išrinkti tinkamą vertėją.

Vertimo stilistų ir techninių redaktorių atranka vyksta pagal anksčiau išvardytus atrankos etapus; jiems keliami analogiškų vertimo raštu kompetencijų reikalavimai (išskyrus vertimo kompetenciją).

Visos išvardytos vertėjų ir redaktorių kompetencijos patvirtinamos dokumentais, liudijančiais aukštąjį universitetinį išsilavinimą atitinkamose veiklos srityse oficialiai pripažintose įstaigose ir reikiamą vertimo raštu patirtį.

Plačiau apie vertimo kokybės užtikrinimą skaitykite čia.

UAB „Metropolio vertimai” teikia profesionalias aukščiausios kokybės lingvistines paslaugas: sinchroninio ir nuosekliojo vertimo žodžiu, vertimo iš ir į daugiau kaip 80 kalbų raštu, tekstų stilistinio, techninio, kūrybinio redagavimo, lokalizacijos, maketavimo, tekstų kūrimo, leidybos, konferencijų įrangos nuomos ir renginių organizavimo. Daugiau apie paslaugas skaitykite čia.